ورود به حساب کاربری

فرزانه لیاقت
فرزانه لیاقت

دارای مدرک محصولات یانسن،گینو،تگودر عضو آکادمی رسمی انگلستان

دارای مدرک فنی و حرفه ای

دارای مدرک ورک شاپ تخصصی با برگزاری جناب دکتر جوقانی در ارتباط با راز جوانی و لک و جوش
 

  • شعبه : نورا گلدن
  • خدمات : مراقبت و درمان پوست