خدمات با کیفیت بالا

کلیه خدمات مربوط به اکستنشن و بافت مو

خدمات در لاین اکستنشن شامل :

  • اکستنشن مو
  • اکستنشن لیزری
  • اکستنشن رینگی
  • بافت با مهره
  • انواع بافت مو
  • لمه
  • موی سویسی
  • ریموو اکستنشن
  • آموزش اکستنشن و مشاوره تخصصی می شود.
پرسنل متخصص نورا

کارشناس های نورا در اکستنشن و بافت مو

وفا محمدی

خدمات : اکستنشن و بافت مو

فاطمه سهرابی

خدمات : اکستنشن و بافت مو