خدمات با کیفیت بالا

کلیه خدمات مربوط به خدمات مژه

خدمات در لاین مژه شامل :

  • اکستنشن مژه
  • لمینیت مژه
  • لیفت مژه
  • ریموو مژه
  • لمینیت ابرو
  • ترمیم
  • و سایر خدمات مربوط به مژه و نیز آموزش و مشاوره تخصصی می شود.
پرسنل متخصص نورا

کارشناس های نورا در خدمات مژه