خدمات با کیفیت بالا

کلیه خدمات مربوط به اصلاح صورت

خدمات در لاین اصلاح شامل :

  • اصلاح ابرو با شمع و بند
  • اصلاح صورت با شمع و بند
  • لمینیت ابرو
  • لیفت ابرو
  • شیو صورت
  • رنگ ابرو می شود
  • اصلاح قسمت های صورت به طور مجزا نیز برای رفاه حال مشتریان انجام میگیرد.