آزاده اچرشاوی اصل

خدمات : عروس و میکاپ

سمیرا گلشن

خدمات : عروس و میکاپ

مرجان احمدوند

خدمات : میکاپ

زینب نسیمی فرد

خدمات : شنیون

نسیم عسکراوی

خدمات : اصلاح

فرشته رشیدی

خدمات : اصلاح

وفا محمدی

خدمات : اکستنشن و بافت مو

سحر جاوی

خدمات : کوتاهی مو

مسیحا بهداروند

خدمات : تتو

شیرین افشار

خدمات : تتو

سمیه جلالیان

خدمات : درمان و مراقبت مو

سونیا موسوی

خدمت : اصلاح

مریم سرابی

خدمات : مراقبت و درمان پوست