سپیده طالبی

خدمات : میکاپ

نگین پوره

خدمات : تتو

فاطمه بیداروند

خدمات : کوتاهی مو

مریم حسنوند

خدمات : اصلاح

کبری زبیدی

خدمات : اصلاح

محبوبه احمدی

خدمات : اصلاح

هستی هواشمی

خدمات : اصلاح

مرضیه جعفری

خدمات : اصلاح

فاطمه سهرابی

خدمات : اکستنشن و بافت مو

اکرم صفدریان

خدمات : پدیکور و مانیکور

سرور زرگوش

خدمات : براشینگ

نسیم مکوندی

خدمات : براشینگ

فروغ کریمی

خدمات : خدمات ناخن

فاطمه جاوید

خدمات : درمان و مراقبت مو

راحله کلبان

خدمات : اکستنشن و بافت مو

الهام مولوی

خدمات : تتو

ندا برهانی

خدمات : رنگ مو

نیلوفر ذهب

خدمات : شنیون

طیبه اسدی

خدمات : مراقبت و درمان پوست

شهرزاد نوروزی

خدمات : ناخن

مارال رمضانی

خدمات : ناخن

آوا سیدالی

فرشته رضایی