خدمات با کیفیت بالا

کلیه خدمات مربوط به کوتاهی مو

خدمات در لاین شنیون شامل :

  • انواع مدل های کوتاهی مو از جمله کوپ، چتری و غیره
  • موخوره گیری
  • آموزش تخصصی کوتاهی
  • و مشاوره تخصصی می باشد.