رزیتا مکوندی

خدمات: پوست

کارشناس پوست و مربی اسکین کر دارای 6 سال سابقه کاری کیلینیکال و سالنی کار با برتریت متریال و دستگاه های روز