زینب نسیمی فرد

خدمات : شنیون
خدمات : شنیون

دارای ٥ سال سابقه در لاين شينيون

داراي مدك بين المللي از آكادمي الستايل روسيه و٢مدرك معتبر از مدرس خانم زهرا اسدي و مونس سليماني از شهر تهران