شیدا نادری

خدمات مژه

دارای 5 سابقه کار از سال 1396 شروع به کار کردن دارای مدرک انگلستان  (مدرک مستری) QAL و المان TUV مدرک دومینی لش روسیه آرتیست آکادمی جهانی فیلش اروپا