نازنین رمضانی

خدمات:کوتاهی

.10 سال سابقه کارداخل و خارج کشور

.آموزش و ارایه کوتاهی مو تخصصی

.داری مدرک متعدد بین المللی و فنی حرفه ای

.نورا گلدن :

.نورا رویال :